VÅRA ANLÄGGNINGAR

VI ARBETAR FÖR EN TRYGG OCH
HÅLLBAR FRAMTID

Vi driver idag ett tiotal egna anläggningar och arbetar som underentreprenör på ett flertal 
andra. Vi kombinerar miljö och kvalitet med kompetens samt strävar efter att ha så lite 
miljöpåverkan som möjligt med en bibehållen produktivitet och lönsamhet.

Vi behandlar, förädlar och avsätter ett flertal olika avfalls- och återvinningsmaterial, samtidigt 
som vi tillverkar olika typer av produkter med hög kvalitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i kretsloppet.

Sofiedal

Allmänt 
Sofiedal i närheten av Karlstads flygfält är en av Sveriges största anläggningar för öppen strängkompostering. År 2010 tog vi emot mer än 50.000 ton material och levererade våra kunder allt från färdig matjord till ren kompost.

Verksamhet
Sofiedal har möjlighet att ta emot 75.000 ton organiskt icke-farligt avfall per år och hanterar förutom kompost och jord även biobränsle, bioaska och slam. Anläggningen har öppet mellan klockan 07.00 – 16:00.

Vi erbjuder hämtning av slam, restprodukter och annat biologiskt nedbrytbart avfall till ett bra pris, samt försäljning av råkompost, jord och andra jordförbättringsprodukter.

Kontakta oss gärna för mer information.

anla-ggning3_lr

Älvenäs

Allmänt
Älvenäs deponi mellan Grums och Karlstad ligger på platsen där Svenska Rayon tidigare hade sin viskosfabrik. Den nedlagda fabriken från 1940-talet som tidigare ansågs vara en tickande miljöbomb har nu sanerats och byggts om till en modern anläggning för avfallsmottagning. Anläggningen tar emot tusentals ton material per år och har idag kommit in i skedet för sluttäckning.

Verksamhet
MEWAB arbetar med mottagning/ hämtning av restprodukter som jord, aska och slam, som sedan används som konstruktionsmaterial i anläggningen. Eftersom restprodukter används i deponin på detta sätt innebär det att processen blir otroligt resurseffektiv. Denna slutfas i konsumtionsförloppet utförs med andra ord med minsta möjliga miljöpåverkan. Med modern teknik och en vision om ett hållbart samhälle bygger vi för framtiden. 

Vi erbjuder mottagande och hämtning av restprodukter som jord, slam, askor, slagg, krossad betong, vägarbetesmaterial m.m. till ett bra pris.

Öppettider är 07.00-16.00 och du kan alltid kontakta oss för att få information.

DCIM100MEDIADJI_0173.JPG

Olshammar

Allmänt
M
EWABs anläggning Olshammar på 35 000 kvm i Askesunds kommun, bedriver produktion av jordförbättringsprodukten strukturkalk, som sedan säljs till kunder i hela Mellansverige. Strukturkalk är en långverkande produkt som används av lantbrukare för att höja kvaliteten på jorden och göra så att näring bättre hålls kvar i jorden, t.ex fosfor lakas ur mycket långsammare. 

Verksamhet
Anläggningen har funnits i sex år varav två har bestått av strukturkalksproduktion, med produktion från mars t.o.m. september. Här produceras upp till 30 000 ton per år av mesakalk som kommer från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk. 

Kontakta oss gärna för mer information.

DCIM102MEDIADJI_0066.JPG

Andra anläggningar

MEWAB driver flertalet anläggningar för avfallshantering, hygienisering och kompostering över hela Mellansverige. Med höga krav på kvalitet och resurseffektivitet uppfyller vi alla miljökrav med hjälp av den senaste tekniken inom vårt område.

 

Öppettider på våra anläggningar är vanligtvis 07.00-16.00 och du kan alltid kontakta oss för information om vilken av våra anläggningar som är närmast samt vilka tjänster vi kan erbjuda.

3dbild

LANTBRUK

LÄS MER OM VÅRA LANTBRUKSTJÄNSTER

AVSÄTTNING

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

DEPONIKONSTRUKTION

LÄS MER OM HUR VI BYGGER DEPONIER

UTRUSTNING

LÄS MER OM UTRUSTNING TILL UTHYRNING

VÅRA ANLÄGGNINGAR

LÄS MER OM VÅRA ANLÄGGNINGAR

NYFIKEN PÅ MEWAB?

LÄS MER OM OSS OCH VÅR HISTORIA

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo