Industri

Människor och maskiner redo för industrin

I Sverige har vi många stora, viktiga industrier som har lagt grunden för det samhälle vi har idag. Vi är därför stolta över att vara en viktig kugge i det svenska industrihjulet och arbeta för att resurser och produkter hamnar där de gör mest nytta. Vi bidrar nämligen med kunnig personal och moderna maskiner.

För att skapa ett så bra samarbete som möjligt är vi flexibla i vårt arbetssätt. Vi erbjuder allt från tjänster inom enskilda delar av processen, som till exempel uthyrning av maskiner, till helhetsansvar för terminaler och deponier. Vi gör helt enkelt både stort och smått beroende på kundens behov.

MEWABs miljöfokus innebär att vi tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi värnar om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. Av den anledningen följer vi bland annat BAT-principen, dvs. att alla nyinvesteringar av utrustning genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi har lång erfarenhet av återvinnings- och miljöarbete och hjälper kommuner och återvinningsföretag med skötsel och drift av hela återvinningsanläggningar på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt.

Vår personal har lång erfarenhet inom branschen och vet precis hur de ska handskas med de utmaningar de stöter på i arbetet. MEWABs arbete utförs enligt ledorden Engagemang, Kvalitet och Ansvar, vilket gäller alla i såväl företagsledningen som våra anställda i samtliga sektioner. Tillsammans skapar vi möjligheter inom svensk industri, på ett sätt som tar ansvar för alla delar i produktionskedjan. Det vinner vi alla på, även miljön.

VI ERBJUDER


Drift av all timmerhantering
Helhetsansvar över terminaler 
Uthyrning av lastmaskiner med förare

Drift och utveckling av vedgårdar  
Drift och utveckling av ur- och inlastning 
Drift och utveckling av Er interna avfalls- och återvinningshantering 
Drift och utveckling av återvinningsanläggningar 

Krossning eller flisning av restprodukter på plats
Drift och utveckling av deponier 
Avsättning av restprodukter 
Andra tjänster inom skogsindustri

HÄR kan du göra en offertförfrågan

Kontakta oss gärna med förfrågningar eller för mer information.