VI ÄR ETT JORDNÄRA FÖRETAG
VI SPELAR ROLL I KRETSLOPPET
previous arrow
next arrow
Slider

Om företagen

Inom koncernen finns två verksamma bolag Mewab AB och Pinpointer AB.

Bolaget Mewab är verksamma inom tre affärsområden: Lantbruk, Avsättning och Deponikonstruktion. Den gemensamma nämnaren affärsområdena emellan är att vi utför helhetsentreprenad med kunden och miljön i fokus. Mewab har verksamhet i hela mellansverige och grundades 1986.

Bolaget Pinpointer är ett IT-företag som har Sveriges största nätverk för mottagning av schaktmassor. Via en digital plattform matchas rätt material av förorenade schaktmassor med optimal mottagningsplats. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och digitalisera sitt arbete via vår plattform vilket bidrar till att kunder inte behöver välja mellan lönsamhet eller miljö. Bolaget lanserade sin plattform under 2019 och är i en expansiv fas.

Båda bolagen är certifierade enligt ISO 14001 och 90001.

Dina kollegor finns på olika kontor i Sverige men du har placeringsort i Karlstad. Inom koncernen är vi cirka 30 anställda, varav sex personer med placering i Karlstad.

Just nu söker vi en redovisningsekonom då vi behöver förstärkning inom koncernen.

I befattningen ingår för en redovisningsekonom normala arbetsuppgifter såsom löpande bokföring och redovisning, månadsbokslut, skattedeklarationer, momsredovisning, likviditetsprognoser, leverantörsreskontra, orderregistrering, fakturering samt delaktighet vid upprättande av årsredovisning. Inom tjänsten ingår även löneadministration, personaladministration och övriga administrativa frågor som uppkommer inom bolagen.

Önskvärda kvalifikationer

Du har en eftergymnasial ekonomisk utbildning eller motsvarande med kompetens inom redovisning, rapportering och ekonomisk uppföljning. Du har minst ett års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och lär dig snabbt nya affärssystem, vi använder för närvarande Fortnox. Erfarenhet från koncernredovisning och HR-frågor är meriterande.

Önskvärda personliga egenskaper

Tjänsten passar dig som har stort ordningssinne och som vill ha varierande arbetsdagar trots många återkommande arbetsuppgifter. Du uppskattar självständigt arbete och är intresserad av att vara delaktig i det ständiga förbättringsarbetet när det gäller interna rutiner och processer. Som person är du noggrann och arbetar systematiskt. Du är bra på att prioritera arbetsuppgifter och van att följa deadlines. Du är pålitlig och har ett väl utvecklat sinne för detaljer.

Information om tjänsten

Tjänsten är på heltid med placeringsort i Karlstad.

Skicka gärna din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 30 september. Vi ser gärna att tillträde sker skyndsamt, men vi lägger stor vikt vid att hitta rätt medarbetare till vårt team. Frågor besvaras av Louise Thideby, ekonomi- och HR chef: louise.thideby@mewab.se

Vi ser fram emot din ansökan redan idag!

OM MEWAB

MEWAB sysselsätter idag omkring 50 personer och omsätter ungefär 71 miljoner kronor, samt har AAA-rating enligt Soliditet.

Vårt huvudkontor ligger i Karlstad men vår verksamhet sträcker sig över hela landet med tyngdpunkt på Värmland och Mälarregionen. Vi har egen kompetens inom företaget i hela kedjan från planering / budgetering till utförande.

Det hela började 1986 då två bröder i Karlstad insåg att det fanns ett behov hos lantbrukarna att få tjänster utförda i jordbruket. De beslutade sig för att starta ett företag för att underlätta och förbättra lantbrukarnas arbete. Detta var början för MEWAB, ett företag som idag sysselsätter över 50 personer och har uppdrag i hela Sverige inom de viktiga områdena Avsättning, Lantbruk och Deponikonstruktion. Vi är idag en av de mest erfarna aktörerna i Sverige inom dessa områden och hjälper våra kunder med allt från projektering, utförande till mottagande av samtliga restprodukter som uppstår vid anläggningsarbete. I vårt uppdrag har vi två viktiga ansvarsområden, det är mot kunden och mot miljön. Vi tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi värnar om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. För att lyckas med detta följer vi substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter byts ut mot miljövänligare då dessa alternativ blir tillgängliga, och även BAT-principen som innebär att alla nyinvesteringar som görs genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder, för att skapa ett effektivt samarbete byggt på förtroende. Tillsammans skapar vi möjligheter inom svensk industri, på ett sätt som tar ansvar för alla delar i produktionskedjan och bidrar till ett hållbart samhälle.

MESAKALK

Vi erbjuder spridning och försäljning av mesakalk. Mesakalk är en biprodukt från pappersframställning som har stora fördelar vid användning i jordbruket, då det skapar bättre förutsättningar för odling och ökar skördens och jordens kvalitet. Vid användning av mesakalk kan skördeökningen vara upp till 150% under en femårsperiod efter kalkningen, med störst effekt vid odling av korn, baljväxter, sockerbetor och oljeväxter.

Kalkningen ger en större och mer giftfri skörd med mindre behov av gödsel.

VÅRA TJÄNSTER

HELHETSENTREPRENAD MED 
KUNDEN OCH MILJÖN 
I CENTRUM

AVSÄTTNING

Vårt mål är att alltid föra tillbaka så mycket som möjligt in i kretsloppet. Därför driver vi flera anläggningar som enbart ägnar sig åt behandling av restprodukter. På anläggningarna hanterar vi olika typer av material på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

DEPONIKONSTRUKTION

Vi har arbetat med deponikonstruktion i många år och vet vad som krävs för att hålla hög kvalitet och följa miljökraven. Vi kan ta fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och vara med ända från budgeteringen till slutbesiktningen.

LANTBRUK

De svenska åkrarna mår bra av att kalkas ungefär vart fjärde år. Därför har vi sedan 1986 hjälpt lantbrukare med att sprida mesakalk och andra jordförbättringsprodukter på åkrarna. Idag har vi 30 års erfarenhet och är därmed en av de mest erfarna aktörerna i branschen.

VÅRA ANLÄGGNINGAR

VI SPELAR ROLL I KRETSLOPPET

Vi driver idag tio egna anläggningar runt om i Mellansverige och arbetar som underentreprenör på ett flertal andra. Vi kombinerar miljö och kvalitet med kompetens samt strävar efter att ha så lite miljöpåverkan som möjligt med en bibehållen produktivitet. Vi behandlar, förädlar och avsätter ett flertal olika avfalls- och  återvinningsmaterial, som vi omvandlar till produkter som kan återföras till industrierna istället för att kastas. På så sätt spelar vi en viktig roll i kretsloppet.

SOFIEDAL

ÄLVENÄS

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo