VI ÄR ETT JORDNÄRA FÖRETAG
VI SPELAR ROLL I KRETSLOPPET
previous arrow
next arrow
Slider

Det hela började 1986 då två bröder i Karlstad insåg att det fanns ett behov hos lantbrukarna att få tjänster utförda i jordbruket. De beslutade sig för att starta ett företag för att underlätta och förbättra lantbrukarnas arbete. Detta var början för MEWAB, ett företag som idag sysselsätter över 50 personer och har uppdrag i hela Sverige inom de viktiga områdena Avsättning, Lantbruk, Industri och Deponikonstruktion. Vi är idag en av de mest erfarna aktörerna i Sverige inom dessa områden och hjälper våra kunder med allt från projektering, utförande till mottagande av samtliga restprodukter som uppstår vid anläggningsarbete. I vårt uppdrag har vi två viktiga ansvarsområden, och det är gentemot kunden och det är gentemot miljön. Med den snabba tekniska utveckling som skett inom industrin har vi möjlighet att bli bättre ur miljösynpunkt samtidig som vi kan leverera en kostnadseffektiv tjänst. Vi tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi värnar om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. För att lyckas med detta följer vi substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter byts ut mot miljövänligare då dessa alternativ blir tillgängliga, och även BAT-principen som innebär att alla nyinvesteringar som görs genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder, för att skapa ett effektivt samarbete byggt på förtroende. Tillsammans skapar vi möjligheter inom svensk industri, på ett sätt som tar ansvar för alla delar i produktionskedjan och bidrar till ett hållbart samhälle.​

NYHETER1

NYHET

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Läs mer »

MESAKALK

Vi erbjuder spridning och försäljning av mesakalk. Mesakalk är en biprodukt från pappersframställning som har stora fördelar vid användning i jordbruket, då det skapar bättre förutsättningar för odling och ökar skördens och jordens kvalitet. Vid användning av mesakalk kan skördeökningen vara upp till 150% under en femårsperiod efter kalkningen, med störst effekt vid odling av korn, baljväxter, sockerbetor och oljeväxter.

Kalkningen ger en större och mer giftfri skörd med mindre behov av gödsel.

VÅRA TJÄNSTER

HELHETSENTREPRENAD MED 
KUNDEN OCH MILJÖN 
I CENTRUM

AVSÄTTNING

Vårt mål är att alltid föra tillbaka så mycket som möjligt in i kretsloppet. Därför driver vi flera anläggningar som enbart ägnar sig åt behandling av restprodukter. På anläggningarna hanterar vi olika typer av material på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

DEPONIKONSTRUKTION

Vi har arbetat med deponikonstruktion i många år och vet vad som krävs för att hålla hög kvalitet och följa miljökraven. Vi kan ta fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och vara med ända från budgeteringen till slutbesiktningen.

LANTBRUK

De svenska åkrarna mår bra av att kalkas ungefär vart fjärde år. Därför har vi sedan 1986 hjälpt lantbrukare med att sprida mesakalk och andra jordförbättringsprodukter på åkrarna. Idag har vi 30 års erfarenhet och är därmed en av de mest erfarna aktörerna i branschen.

INDUSTRI

En av våra styrkor är att vi är väldigt mångsidiga. Vi kan ta helhetsansvar för timmerterminaler och driva hela återvinningsanläggningar. Vi kan även hjälpa till med enskilda delar, som till exempel avsättning av restprodukter eller uthyrning av maskiner.

VÅRA ANLÄGGNINGAR

VI SPELAR ROLL I KRETSLOPPET

Vi driver idag tio egna anläggningar runt om i Mellansverige och arbetar som underentreprenör på ett flertal andra. Vi kombinerar miljö och kvalitet med kompetens samt strävar efter att ha så lite miljöpåverkan som möjligt med en bibehållen produktivitet. Vi behandlar, förädlar och avsätter ett flertal olika avfalls- och  återvinningsmaterial, som vi omvandlar till produkter som kan återföras till industrierna istället för att kastas. På så sätt spelar vi en viktig roll i kretsloppet.

SOFIEDAL

ÄLVENÄS

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo