REFERENSER

MED YRKESSTOLTHET OCH
LÅNGSIKTIGHET

Långsiktighet och rekommendationer är det som varje dag får oss att växa. Vi är väldigt stolta över 
våra kundrelationer och lever efter att kunna ha varje projekt som referens. På den här sidan har 
vi valt att plocka ut några av dem för en lite närmare presentation.

Munksjö Aspa

Runt 2008 uppstod ett behov hos Munksjö Aspa. De hade ökat sin produktion och fick därför ett enormt överskott av restprodukter som de inte längre klarade av att hantera. Det var då ett långt och framgångsrikt samarbete inleddes med oss på MEWAB.

Munksjö Aspa är en sulfatfabrik som tillverkar pappersmassa. Pappersmassan säljer de sedan vidare till pappersbruken som använder den till förpackningar, tidningar, toalettpapper och alla möjliga typer av pappersprodukter. Vid produktionen uppstår två branschspecifika avfall: organiskt fiberavfall och mesa.

”MEWAB har bra kontakter med bönder och jordbruk som har användning för våra restprodukter”, säger Dan Björk som är teknikchef på Munksjö Aspa och arbetar mycket med miljöfrågor.

Fiberavfallet tar vi på MEWAB hand om och blandar in i kompost så att det till slut blir jord. Mesa är en oorganisk produkt som vi behandlar och sedan använder till att kalka jordbruken.

Ett par gånger per år kommer vi och hämtar mesa och fiber. Vi sköter hela logistiken från lagring till transporten. Båda parter är överens om hur arbetat ska skötas och det är då samarbetet fungerar som bäst. ”När vi jobbar med MEWAB rullar det på bra”, säger en väldigt nöjd Dan.

Dan som brinner för miljöfrågor ser även stor vinning i att vi tar hand om deras restprodukter och får ut det till jordbrukare. ”De tar hand om sånt som vi annars delvis hade behövt deponera och ser till att det kommer till god användning”, säger han.

Vafab

”Vi är trygga med dem som entreprenör och vi vet att vi alltid får ett bra resultat”

Från och med 2008 trädde nya EU-regler om deponier i kraft. Det har gjort att många deponier i Sverige inte längre uppfyller de krav som ställs och därför måste sluttäckas. Två av dem ligger i Köping på Norsa avfallsanläggning och drivs av Vafab Miljö.

Till sluttäckningen letade Vafab efter en samarbetspartner och valet föll på oss. Vafab förklarar att de var noggranna när de valde samarbetspartner; ”Vi ställde höga miljökrav och av de aktörer som uppfyllde dem hade MEWAB det förmånligaste priset”.

Vi inledde arbetet på Norsa avfallsanläggning hösten 2012 och det beräknas pågå till våren 2015 . Uppdraget var noggrant projekterat och Vafab visste precis hur de ville att arbetet skulle utföras. Men när många aktörer bara gör det som förväntas, försöker vi på MEWAB alltid se problemet med våra egna ögon och hitta alternativa lösningar.

”MEWAB kom med förslag på hur vi kunde förbättra vår plan för att spara både tid och pengar. De är väldigt framåt och tänker mycket själva. Det är mer än vad vi kunnat förvänta oss, speciellt när allt redan var projekterat”, säger Vafab.

En annan viktig del av vår företagskultur är att alltid hålla vad vi lovar. Ett exempel är att vi aldrig tar ut oväntade kostnader.

Lantbruk Väse

Niklas Boqvist är inte direkt någon nybörjare när det gäller lantbruk. Ända sedan 1973 har Niclas bott på sin gård utanför Väse i Värmland. ”Jag flyttade hit när min pappa köpte gården. Då var jag bara 4 år, så jag har verkligen varit här länge”, säger Niclas.

Idag är Niclas en av länets största lantbrukare med 750 hektar växtodling och över 500 nötkreatur. Med så stor omfattning på sitt företag gäller det att arbeta systematiskt för att få bra avkastning i växtodlingen. Speciellt eftersom den också är nyckeln till lönsamhet i köttproduktionen.

Niclas använder bland annat kalk och slam för att uppnå sina mål. Kalken är en restprodukt från pappersbruken som sållas och torkas för att sedan spridas på åkern. Eftersom Niclas har en egen kalkspridare på sin gård köper han enbart kalken från oss, ibland upp mot tusen ton per år.

När det gäller slam däremot hjälper vi till med spridningen. Där behövs nämligen en speciell spridartankvagn. ”Jag har en dialog med MEWAB om hur ofta det behöver spridas, sen kommer de bort till mig och sköter allt”, säger Niclas.

Slammet bidrar bland annat till att hålla nere kostnaderna för konstgödsel. Men det är inte enbart av ekonomiska skäl Niclas väljer att anlita oss. ”Vi har jobbat tillsammans ända sen 80-talet, så jag har stort företroende för MEWAB. De vet vad de sysslar med helt enkelt”, säger Niclas.

AVSÄTTNING

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

LANTBRUK

LÄS MER OM VÅRA LANTBRUKSTJÄNSTER

DEPONIKONSTRUKTION

LÄS MER OM HUR VI BYGGER DEPONIER

UTRUSTNING

LÄS MER OM UTRUSTNING TILL UTHYRNING

VÅRA ANLÄGGNINGAR

LÄS MER OM VÅRA ANLÄGGNINGAR

NYFIKEN PÅ MEWAB?

LÄS MER OM OSS OCH VÅR HISTORIA

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo