OM OSS

LÄS MER OM OSS

VI ÄR ETT VÄLDIGT JORDNÄRA FÖRETAG

Det hela började 1986 då två bröder i Karlstad insåg att det fanns ett behov hos lantbrukarna av att få tjänster utförda i jordbruket. De beslutade sig för att starta ett företag för att underlätta och förbättra lantbrukarnas arbete. Detta var början för MEWAB, ett företag som idag sysselsätter över 50 personer och har uppdrag i hela Sverige inom de viktiga områdena Deponikonstruktion, Avfallsbehandling och Jordbruk. Vi är idag en av de mest erfarna aktörerna i Sverige inom dessa områden och hjälper våra kunder med allt från projektering och utförande till mottagande av samtliga restprodukter som uppstår vid anläggningsarbete.  

I vårt uppdrag har vi två viktiga ansvarsområden, och det är gentemot kunden och det är gentemot miljön. Med den snabba tekniska utveckling som skett inom industrin har vi möjlighet att bli bättre ur miljösynpunkt samtidigt som vi kan leverera en kostnadseffektiv tjänst. Vi tillgodoser på detta sätt våra kunders behov samtidigt som vi värnar om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. För att lyckas med detta följer vi substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter byts ut mot miljövänligare då dessa alternativ blir tillgängliga, och även BAT-principen som innebär att alla nyinvesteringar som görs genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder, för att skapa ett effektivt samarbete byggt på förtroende. Tillsammans skapar vi möjligheter inom svensk industri, på ett sätt som tar ansvar för alla delar i produktionskedjan och samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle. 

KÄRNVÄRDEN

Engagemang 
Vi antar utmaningar på ett nyfiket, positivt och engagerat sätt.

Kvalitet 
På ett pålitligt och mätbart sätt möter vi våra kunders förväntningar.

Ansvar 
Med yrkesstolthet och helhetssyn slutför vi våra projekt.

För att kunna leva upp till dessa högt ställda värderingar rekryterar vi alltid de bästa inom varje område och fortsätter att utveckla vår personal genom vidareutbildning. Vi engagerar oss i branschens utveckling och satsar på ny teknik som bättre hjälper oss att nå våra mål.

FAKTA

MEWAB sysselsätter idag omkring 50 personer och omsätter ungefär 71 miljoner kronor, samt har AAA-rating enligt Soliditet.

Vårt huvudkontor ligger i Karlstad men vår verksamhet sträcker sig över hela landet med tyngdpunkt på Värmland och Mälarregionen. Vi har egen kompetens inom företaget i hela kedjan från planering / budgetering till utförande av såväl lantbruksspridning som deponikonstruktion.

MEWAB I SIFFROR 2017

Omsättning: 71 miljoner kronor
Antal anställda: 18 stycken
Ett trettiotal tunga maskiner
Ett tiotal egna anläggningar
Egen verkstad i Väse
250 000 ton avfall och restprodukter per år

LEDIGA JOBB

Jobba hos oss!

Du är alltid välkommen att skicka in en spontanansökan till oss.

På MEWAB ser vi våra anställda som en viktig resurs och rekryterar alltid de bästa inom varje område. Vi lägger stor vikt vid att ha kompetent personal som trivs hos oss. Vi satsar därför också på att utveckla våra anställda genom vidareutbildning. 

KVALITET OCH MILJÖ

Det är viktigt för oss att de produkter och tjänster vi erbjuder ska hålla en genomgående god kvalitet. MEWAB arbetar därför enligt ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

All utrustning och teknik som vi använder idag är av nyare modell. Vi strävar dock alltid efter att bli bättre och i vår verksamhet följer vi därför BAT-principen, som innebär att alla nyinvesteringar genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi följer också substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare när dessa blir tillgängliga. Vi använder oss även av biologiskt nedbrytbara oljor i våra maskiner och arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår resursförbrukning.

En stor del av vår verksamhet utförs i projekt. Inför varje större projekt upprättas en objektsanpassad kvalitets- och miljöplan. I planen identifieras de kritiska kontrollpunkter som måste ingå för att säkerställa att slutresultatet uppfyller alla de kvalitetsmässiga krav som ställs på projektet. I kvalitets- och miljöarbetet ingår även att identifiera de miljöaspekter som behöver uppmärksammas i arbetet. Förslag till åtgärder för att minimera projektets miljöpåverkan utgör en viktig del av processen.

MEWAB anpassar sitt arbetssätt efter sina kunder för att hitta den bästa lösningen för deras verksamhet. Att leverera en tjänst av värde är oerhört viktigt för oss och våra kunder har därför en kontaktperson de alltid kan vända sig till om frågor uppstår. Vi uppskattar all feedback vi får och gör vårt yttersta för att överträffa våra kunders förväntningar. Med ett långsiktigt säkerhets-, kvalitets- och miljöarbete som utförs i en sund och utvecklande arbetsmiljö, gör vi allt vi kan för att möta våra kunders behov och samtidigt värna om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer.  

HISTORIA

1986

STARTAR MEWAB UNDER NAMNET KARLSTADS LANTBRUKSENTREPRENAD

2001
ÖPPNAR KOMPOSTERINGSANLÄGGNINGEN I SOFIEDAL

2006
FÖRVÄRVAR JAN BJÖRK MASKIN AB

2007
MEWAB UTSES TILL ÅRETS GASELL I VÄRMLAND

2008
MEWAB UTSES TILL ÅRETS GASELL I VÄRMLAND

2010
AFFÄRSOMRÅDET DEPONIKONSTRUKTION BILDAS

2012
MEWAB FLYTTAR TILL NYA LOKALER PÅ ÖRSHOLMEN I KARLSTAD

2015
ÖPPNAR NYTT KONTOR I LINKÖPING

2017
ÖPPNAR NYTT KONTOR I GÖTEBORG

2018
MEWAB FLYTTAR TILL NYA LOKALER PÅ ROMSTAD I KARLSTAD

2019
MEWAB LANSERAR PINPOINTER, ÖPPNAR NYTT KONTOR I LUND OCH FLYTTAR GÖTEBORGSKONTORET TILL NYA LOKALER PÅ DROTTNINGGATAN

AVSÄTTNING

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

LANTBRUK

LÄS MER OM VÅRA LANTBRUKSTJÄNSTER

DEPONIKONSTRUKTION

LÄS MER OM HUR VI BYGGER DEPONIER

UTRUSTNING

LÄS MER OM UTRUSTNING TILL UTHYRNING

VÅRA ANLÄGGNINGAR

LÄS MER OM VÅRA ANLÄGGNINGAR

NYFIKEN PÅ MEWAB?

LÄS MER OM OSS OCH VÅR HISTORIA

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo