Ikon lantbruk

LANTBRUK

VÅRA MEDARBETARE ÄR BRA PÅ ATT
SPRIDA BÅDE KALK OCH GLÄDJE

Vi går en spännande framtid till mötes. Teknik och utveckling har gett oss nya produkter, utmaningar och möjligheter. För att tillsammans med våra kunder kunna nå våra mål behöver vi kunna prestera under de korta perioder som åkermarkerna är tillgängliga för oss. Det är med hängivna människor och moderna maskiner som vi kommer att lyckas.

MEWAB vill bistå de svenska lantbrukarna i deras arbete och utför därför tjänster som hjälper till att bibehålla välmående jordar. Våra åkrar mår bra av att kalkas ungefär vart fjärde år för att motverka försurningen som sker vid all typ av odling. Därför har vi sedan 80-talet hjälpt svenska lantbrukare med att sprida kalk och andra jordförbättringsprodukter som till stor del producerats av restprodukter från andra industrier. På så sätt återvinner vi material som annars går till spillo och återför det till kretsloppet. 

Idag är vi en av de mest erfarna aktörerna inom området. Vår personal har en gedigen bakgrund inom lantbruk och det ger oss stor förståelse för de speciella behov våra kunder har. Eftersom vi driver egna anläggningar för lagring och hygienisering kan vi själva bidra med allt material. Det betyder att vi också kan vara en god samarbetspartner om du behöver hjälp med att avsätta mesakalk eller andra restprodukter. Vi utför även markkartering för att utreda åkerns förbättringsbehov och arbetar sedan med precisionsspridning av våra produkter.

VI ERBJUDER

Försäljning av mesakalk
Distribution och spridning av mesakalk 
Tillverkning av styrfil
Försäljning av jordförbättringsprodukter
Distribution och spridning av jordförbättringsprodukter
Försäljning av REVAQ-slam
Distribution och spridning av slam
Avsättning av mesakalk 
Avsättning av jordförbättringsprodukter
Produktion av strukturkalk
Produktion och försäljning av Mg-kalk

Kontakta oss gärna med förfrågningar eller för mer information.
Vi använder Lantmännen som återförsäljare.

MESAKALK

 • Finmald (mer finmald än “vanligt” kalkstensmjöl)
 • Låga halter av tungmetaller och metaller
 • Innehåller bor (B) och fosfor (P)
 • Snabbverkande, lätt tillgänglig för växten
 • Prisvärd, högt kalkvärde för pengarna
 • Hög tillgänglighet till transport (körs med flakbil)
 • Hög tillgänglighet till spridning (sprids med tvåstegs-kalkspridare)
 • Ingen CO2-påverkan
 • 100% återvunnen kalk- sparar naturresurser

 

Argument för kalkning

 
 • Rätt pH är viktigt för all odling
 • Precisionskalka – rätt giva där det behövs
 • Köp ett kalkvärde – effekten räknas
 • Se helheten         växtnäring – kalk – växtskydd
 • Kompensera för surgörande kvävegödsel
 • Det är lönsamt att kalka i tid – underhållskalk


Mesakalk är en biprodukt vid framställning av pappersmassa, där den omvandlas från CaO (bränd kalk) till CaCO3 (kalciumkarbonat) i sulfatprocessen. Mesakalk kan innehålla en mindre mängd Ca(OH)2 (kalciumhydroxid). Vi har aktuella SDS-blad och  produktblad på all mesakalk vi hanterar.

MEWAB har lång erfarenhet av hantering av mesakalk och har tillverkat och spridit kalk på svenska åkrar sedan 1980-talet. Vi är branschens största leverantör av mesakalk, som vi tillverkar från produkter från de flesta stora pappersbruken runt om i Sverige. Kontakta oss gärna för mer information om våra mesakalksblandningar och andra tjänster. I vår ambition att kunna leverera jordbrukskalk i cirkulär ekonomi tittar vi även på kalk från annan industri. Allt för att kunna erbjuda en bra produkt med höga miljöfördelar.

AVSÄTTNING

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

LANTBRUK

LÄS MER OM VÅRA LANTBRUKSTJÄNSTER

DEPONIKONSTRUKTION

LÄS MER OM HUR VI BYGGER DEPONIER

UTRUSTNING

LÄS MER OM UTRUSTNING TILL UTHYRNING

VÅRA ANLÄGGNINGAR

LÄS MER OM VÅRA ANLÄGGNINGAR

NYFIKEN PÅ MEWAB?

LÄS MER OM OSS OCH VÅR HISTORIA

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo