Ikon deponi

DEPONIKONSTRUKTION

ALLT MÄNNISKAN SKAPAR
SKA OMHÄNDERTAS

Att värna om miljön har blivit en grundläggande del i vårt samhälle och ett område där vi i Sverige har kommit oerhört långt. När det gäller restprodukter och avfall är det viktigt att materialet tas om hand så högt upp i avfallstrappan som möjligt, och detta har vi blivit bättre på, vilket innebär att mindre läggs på deponier varje år. Tyvärr kan dock inte allt återanvändas, återvinnas eller brännas för energiutvinning. Därför ägnar vi oss sedan år 2000 åt deponikonstruktion.

Vår långa erfarenhet och engagemang i teknikutveckling på området har inneburit att vi har lärt oss att det krävs mycket mer än att bara vara en maskinentreprenör. Deponikonstruktion idag är helt annorlunda än hur man hanterade soptipparna förr. Deponier byggs i flera steg och med hårda krav på kvalitet som håller för hela dess livslängd. En fördel med det breda arbetsområde som MEWAB utövar idag är att vi har möjlighet att på ett resurseffektivt sätt bygga deponier med restprodukter från de stora industrierna och material från marksaneringsuppdrag. Att kunna använda dessa konstruktionsmaterial innebär att byggandet blir både resurseffektivt och miljövänligt.

Vi hjälper våra kunder med allt från projektering och utförande till flygfotografering. Vi tar gärna fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och är med ända från planeringsskedet till slutbesiktningen. Våra uppdrag kan skräddarsys för att på bästa sätt möta kundens behov där vi kan hjälpa till med t.ex. enskilda delar i en sluttäckningsprocess. Med modern teknik och en vision om ett hållbart samhälle bygger vi för framtiden.

VI ERBJUDER

Helhetsansvar över deponidrift 
Vara beställarstöd vid planering, projektledning och projektering av en sluttäckning eller ny deponiyta 
Inventering av befintliga villkor och underlag
Planering och strategiupplägg för största möjliga lönsamhet 
Upphandling av maskinentreprenörer och material 
Byggledning 
Arbetsledning 
Myndighetskontakter 
Utförande av alla typer av markentreprenader inom avfallsanläggning
Bottentätning 
Distribution av konstruktionsmaterial
Inmätning av deponien
Försäljning av material för skyddtäckning och sluttäckning 
Sluttäckning 
Slutbesiktning
Flygfotografering av deponi eller avfallsanläggning

Kontakta oss gärna med förfrågningar eller för mer information.

NYFIKEN PÅ HUR EN
SLUTTÄCKNING GÅR TILL?

KVALITETSUPPFÖLJNING

Vi utformar våra rutiner efter policyn att vårt arbete alltid ska hålla högsta kvalitet.

·         Allt arbete dokumenteras

·         Vi följer självklart gällande miljölagar och riktlinjer för deponier

·         Vi tar hänsyn till deponins hela livslängd i vårt utförande

·         Säkerhet är prioriterat för både vår personal och omgivande miljö

AVSÄTTNING

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

LANTBRUK

LÄS MER OM VÅRA LANTBRUKSTJÄNSTER

DEPONIKONSTRUKTION

LÄS MER OM HUR VI BYGGER DEPONIER

UTRUSTNING

LÄS MER OM UTRUSTNING TILL UTHYRNING

VÅRA ANLÄGGNINGAR

LÄS MER OM VÅRA ANLÄGGNINGAR

NYFIKEN PÅ MEWAB?

LÄS MER OM OSS OCH VÅR HISTORIA

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo