BESTÄLL DIN MESAKALK HOS OSS

BESTÄLLNINGSFORMULÄR

MESAKALK

Mesakalk är en biprodukt från pappersframställning som har stora fördelar vid användning i jordbruket, då det skapar bättre förutsättningar för odling och ökar skördens och jordens kvalitet. Vid användning av mesakalk kan skördeökningen vara upp till 150% under en femårsperiod efter kalkningen, med störst effekt vid odling av korn, baljväxter, sockerbetor och oljeväxter.

Jorden försuras sakta vid all typ av odling, men särskilt då konstgödsel används istället för naturlig gödsel. Mesakalk är snabbverkande på grund av sin finkornighet och har en buffrande effekt på pH-värdet. Studier har visat att kalkningen av svenska jordar är eftersatt, vilket leder till sjunkande skörderesultat. Av de nordiska länderna är Sverige det land som har mest utvecklingspotential på området, då andra länder har en annorlunda jordbrukspolitik, i t.ex. Finland är det lag på att markkartering ska följas av åtgärder. 

Genom att använda mesakalk i jordbruket ges förutsättningar för en bättre slutprodukt och en större skörd. Att arbeta för ett optimalt pH-värde på detta sätt är rekommenderat av Jordbruksverket, för att uppnå en rad fördelar:

  • Rottillväxten ökar vid ett högre pH-värde vilket ger ett bättre näringsupptag och tillväxt samt ökad kvalitet på grödorna
  • Behovet av gödsel minskar då grödorna lättare kan ta upp näringsämnen, vilket medför lägre kostnader för gödsel samt minskat bidrag till övergödning
  • Upptaget av giftiga tungmetaller minskar, t.ex. kadmium, vilket ger en bättre och mer giftfri produkt
  • Tillgängligheten av näringsämnet fosfor ökar vilket ökar grödornas fosforupptag
  • Halten av det tillgängliga aluminiumet i marken minskar, vilket leder till minskat aluminiumupptag och mer giftfria grödor
  • Bakteriebalansen i marken förbättras då mängden skadliga bakterier minskar
  • Levnadsmiljön för svampar och andra mikrober som kan angripa grödorna försämras
  • Vattnets rörelse i jorden ökar eftersom ett högre pH-värde ökar laddningarna i lerpartiklarna, vilket innebär förbättrade förutsättningar för god tillväxt

Mesakalken är en blandning av kalciumkarbonat (CaCO3) och kalciumhydroxid (CaOH2) och är en biprodukt vid massaframställning. Mesakalken bildas i sulfatprocessen som är den idag dominerande processen för framställning av pappersmassa till de flesta slag av pappersprodukter. Bränd kalk, CaO omvandlas i en så kallad mesaugn till mesa, som är en biprodukt då natriumhydroxid (som är en komponent i vitlut som används till att frilägga cellulosafibrerna i veden) ska tillbakabildas från natriumkarbonat och återanvändas i processen. Mesan är en föroreningsfri produkt som i huvudsak består av kalciumkarbonat. På grund av omfattningen av den svenska skogs- och pappersindustrin är Sverige idag en av världens främsta producenter av mesakalk.

MEWAB har lång erfarenhet av hantering av mesakalk och har tillverkat och spridit mesakalk på svenska åkrar sedan 1980-talet. Vi är branschens största leverantör av mesakalk, som vi tillverkar från produkter från de flesta stora pappersbruken runtom i Sverige. Kontakta oss gärna för mer information om våra mesakalksblandningar och andra tjänster.

AVSÄTTNING

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

LANTBRUK

LÄS MER OM VÅRA LANTBRUKSTJÄNSTER

DEPONIKONSTRUKTION

LÄS MER OM HUR VI BYGGER DEPONIER

UTRUSTNING

LÄS MER OM UTRUSTNING TILL UTHYRNING

VÅRA ANLÄGGNINGAR

LÄS MER OM VÅRA ANLÄGGNINGAR

NYFIKEN PÅ MEWAB?

LÄS MER OM OSS OCH VÅR HISTORIA

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo