Vafab

Vi gjorde inte som Vafab hade planerat.
Just därför är de väldigt nöjda.

”Vi är trygga med dem som entreprenör och vi vet att vi alltid får ett bra resultat”

Från och med 2008 trädde nya EU-regler om deponier i kraft. Det har gjort att många deponier i Sverige inte längre uppfyller de krav som ställs och därför måste sluttäckas. Två av dem ligger i Köping på Norsa avfallsanläggning och drivs av Vafab Miljö.

Till sluttäckningen letade Vafab efter en samarbetspartner och valet föll på oss. Vafab förklarar att de var noggranna när de valde samarbetspartner; ”Vi ställde höga miljökrav och av de aktörer som uppfyllde dem hade Mewab det förmånligaste priset”.

Vi inledde arbetet på Norsa avfallsanläggning hösten 2012 och det beräknas pågå till våren 2015 . Uppdraget var noggrant projekterat och Vafab visste precis hur de ville att arbetet skulle utföras. Men när många aktörer bara gör det som förväntas, försöker vi på Mewab alltid se problemet med våra egna ögon och hitta alternativa lösningar.

”Mewab kom med förslag på hur vi kunde förbättra vår plan för att spara både tid och pengar. De är väldigt framåt och tänker mycket själva. Det är mer än vad vi kunnat förvänta oss, speciellt när allt redan var projekterat”, säger Vafab.

En annan viktig del av vår företagskultur är att alltid hålla vad vi lovar. Ett exempel är att vi aldrig tar ut oväntade kostnader.

Läs mer om Vafab här