Lantbruk Väse

Kalk och slam ger bättre skörd. Det vet Niclas.

Niklas Boqvist är inte direkt någon nybörjare när det gäller lantbruk. Ända sedan 1973 har Niclas bott på sin gård utanför Väse i Värmland. ”Jag flyttade hit när min pappa köpte gården. Då var jag bara 4 år, så jag har verkligen varit här länge”, säger Niclas.

Idag är Niclas en av länets största lantbrukare med 750 hektar växtodling och över 500 nötkreatur. Med så stor omfattning på sitt företag gäller det att arbeta systematiskt för att få bra avkastning i växtodlingen. Speciellt eftersom den också är nyckeln till lönsamhet i köttproduktionen.

Niclas använder bland annat kalk och slam för att uppnå sina mål. Kalken är en restprodukt från pappersbruken som sållas och torkas för att sedan spridas på åkern. Eftersom Niclas har en egen kalkspridare på sin gård köper han enbart kalken från oss, ibland upp mot tusen ton per år.

När det gäller slam däremot hjälper vi till med spridningen. Där behövs nämligen en speciell spridartankvagn. ”Jag har en dialog med Mewab om hur ofta det behöver spridas, sen kommer de bort till mig och sköter allt”, säger Niclas.

Slammet bidrar bland annat till att hålla nere kostnaderna för konstgödsel. Men det är inte enbart av ekonomiska skäl Niclas väljer att anlita oss. ”Vi har jobbat tillsammans ända sen 80-talet, så jag har stort företroende för Mewab. De vet vad de sysslar med helt enkelt”, säger Niclas.